Downloads


Naam Omschrijving Bestand

Roundy LETTER In de Roundy™ zit een klein doosje met daarin een briefje de Roundy LETTER. Mocht dit briefje beschadigd raken of u wilt een nieuw briefje in de Roundy™ dan kunt u dit bestand downloaden en uitprinten. Download

Roundy INSTRUCTIONS Wilt u nog even kijken hoe de Roundy™ werkt download dan dit bestand. Download

Roundy AFFICHE De Roundy AFFICHE is een bestand op A4 formaat. Download